Yazar

Arsen Yarman

Yayınevi

Surp Pırgic Ermeni Hastanesi Vakfı

Yayın Tarihi

2002-01-01

Kategori

Tarih


ISBN

9759771101

Dil

Türkçe

Sayfa Sayısı

865

Boyut

33 x 24 cm

Açıklama

Osmanlı toplumsal yaşamında Ermenilerin oynadığı role kısaca değinen bu çalışma, en azından Osmanlı tıbbı ve eczacılığının gelişiminde Ermenilerin ve diğer gayrimüslim unsurların son derece önemli katkılarda bulunduğunu öne sürmektedir. Çalışma, aynı zamanda Ermeniler üzerine sürdürülen tüm tartışmaların, konu hakkında söz almayı güçleştirecek ölçüde siyasallaştırılmasına yapılan bir itirazdır. Bu kapsamlı çalışmayı hazırlayan Arsen Yarman, kitabın önsözünde; sosyal tarih çalışmalarının belirgin bir ağırlık kazandığı günümüzde Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi bağlamında Ermenilerin toplumsal hayatını açıklamayı, iç dayanışmalarını ve gerilimlerini göstermeyi, içinde yaşadıkları imparatorluğa yaptıkları katkıya dikkat çekmeyi amaçladığını belirtmektedir.

Giriş
- Gayrimüslimlerin Hukuki Statütlerinin Genel Hatları
- İstanbul`da Ermeni Nüfusu ve Yerleşini
- Ermenilerin Tercih Ettikleri ve Meslekler Amiralar

Ermeni Tıp Tarihi
- İlk Ermenilerde Tıp (MÖ 15. yy- MÖ 6. yy)
- Pagan Ermenistan`da Tıp (MÖ 4. yy- MS 4. yy)
- Geleneksel Ermeni Tıbbında Şifalı Ot ve Su Tedavileri
- Geleneksel Ermeni Tıbbında Ayur-Veda Etkileri
- Ortaçağ`ın İlk Yarısında Hıristiyanlığın Ermenistan`a Girişi ve Tıbbın Gelişiminde Kilisenin Rolü (4. yy- 9. yy)
- Ortaçağ Ermeni Filozof ve Hekimlerinde Antik Tıp Etkisi
- Ortaçağ Ermeni Tıbbının Önemli Kişileri
- (Yeznik Koghbatsi, David Anhaght, Anania Şirakatsi)
- Ermeni Rönesansı`nda Tıp (10. yy- 14. yy)
- (Ani Tıp Okulu, Kilikya Tıp Okulu, Kakig-Hetumyan`ın Tıp Kitabı, Kilikya Tıp Okulu`nun Diğer İsimleri, Diğer Tıp Okulları)
- Ortaçağ`ın İkinci Yarısında Ermeni Tıbbı
- (Amasya Tıp Okulu, Sivas Tıp Okulu)
- Arap Kültürünün Etkisi (Ermeni Tıp Terminolojisi)
- 18. yy Tıbbı
- (Tokat Tıp Okulu, Nor Culfa Tıp Okulu, Petros Kalantaryan, Stepannos Şahrimanya)
- 19. yy Tıbbı
- (Hovagim Oğuluyken, Mikayel Resden-Der-Bedrosyan)
- İstanbul Ermeni Hekimler Birliği
- Ermeni Diasporası Hekimleri
- Ortadoğu`da Ermeni Hekimler
- Ermeni Tıp Tarihçileri

Osmanlı Tıbbı ve Ermeniler
- Osmanlıdan Önce Sağlık Hizmetleri
- Osmanlı Darrüşşifaları
- Tıbahen-i Amire`nin Açılışı
- Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane

Osmanlı Eczacılığı ve Ermeniler
- Osmanlı Eczacılığı ve Ermeniler
- Ermeni Eczacıların Biyografileri

Ermeni Botanikçiler

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Darülaceze ve Himaye-i Etfal`de Ermeniler
- Hilal-i Ahmer Cemiyeti
- Darülaceze
- Himaye-i Etfal Cemiyeti

Anadolu Ermeni Hastaneleri
- Surp Agop Hastanesi, Misyoner Hastaneleri, İzmit, Bursa, İzmir, Amasya, Tokat, Sivas, Merzifon, Maraş, Harput, Urfa, Antep Mardin, Kahire, Halep

II. Mahmud ile Kazaz Artin Amira Bezciyan`ın Dostluğu

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi
- Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi Bir Vakfiye: Surp Pırgiç Vakfiyesi Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Salnamesi

Osmanlı İmparatorluğu`nun Sağlık Hizmetlerine Katkıda Bulunan Ermeni Doktorların Biyografileri