Açıklama

POLITICALLY CORRECT

"İnsan", "İnsan olmak", "ol"mak! Sorguluyorum ya yazılarımda, e-kitaplarımda. "Marka olma yolunda sürdürülebilir başarı", "farkında olmak", "sahip olduğuna sahip çıkmak"... 

"Etik itibar", "itibar kazanmak", "itibarı zedelememek"... 

Mevlevi atalarım gerek çizimlerinde, gerek yazılarında "sır"lamayı öğrettiler, öğütlediler. "Sır"lamak, sır değildi aslında, simgelerle anlaşmak idi. "Aman bir hata yapmayalım", "Kimsenin canını yakmayalım" idi. "Biz sebep olmayalım"... 

Bir yorum yapacaksak, düşünelim. İnce eleyelim. Kimse hakkında yanlış bir söz söylemeyelim. Kimseyi lafımızla örselemeyelim. "Kul hakkı" sözcüğü gibi.

Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği ile Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği bölümleri eş zamanlı açıldı ülkemde. Orman Fakültesi, Osmanlı Dönemi'nde 1857 yılında kurulurken, iki üniversitemizde de turizm bölümü Cumhuriyet'in ilanından çok sonra 1970'li yılların ortalarında kuruldu. Hacettepe'deki hocamız Doç. Dr. Emre Kongar, bize hayat dersleri verirdi. Yabancı dil - İngilizce puanıyla da girdiğimiz için espri de yapardı. Ve şunu öğütlerdi: "Ağzımdan kaçtı!" diye bir söz olamaz. Söyleyeceğini beyninde muhakeme edeceksin." 

İngiltere'de yaşadığım ve okuduğum için kültürlerinden etkilendim. İngilizler bu konuya çok dikkat ederler. Büyük Britanya kültürünü, prensiplerini, sistemlerini başlı başına yazmam gerek aslında. Ancak, kısaca "özen göstermek, kişisel haklarına saygı duymak" diyebilirim ki işte "insan olabilme" yolunda ilk adım: 

" Politically Correct"